Over ons

Zorgwijngaard Vinea Cura opende in 2012 zijn deuren. De Latijnse naam “Vinea Cura” betekent in het Nederlands ‘de wijngaard is de zorg’. Deze naam kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: er moet zorg aan de wijngaard besteed worden om deze productief te houden, maar de wijngaard biedt ook allerlei werkzaamheden voor zorgbehoevende deelnemers. Hoewel de wijnbouw de spil in het bedrijf is, hebben ook de facetten toerisme en horeca een aandeel.

Vinea Cura is een bedrijf met een grote variëteit aan mogelijkheden. De specifieke zorgvraag van cliënten bepaalt het aanbod van de interventie en activiteiten. Deze match van vraag en aanbod wordt geregisseerd en begeleid door oprichters May en Emile van Heijningen. Zij zijn beiden al ruim 40 jaar werkzaam in de zorg en begonnen hun carrière als B-verpleegkundige. Voordat de zorgwijngaard opgericht werd heeft May gewerkt als begeleidster in begeleide woonvormen, zowel binnen de psychiatrie als de verstandelijk gehandicapten zorg. Emile werkte als individueel traject begeleider binnen de forensische psychiatrie. Vanuit een lange en brede ervaring als frontwerker binnen de gezondheidszorg ontwikkelden zij een gedreven professionaliteit die tot uiting komt in het leveren van maatwerk in de hulpvraag van een breed scala aan zorgvragers. De hobbywijngaard die Emile sinds begin jaren 90 had en waar ook May haar steentje in bijdroeg, maakte dat in 2008 het idee geboren werd om het aanbieden van professionele zorg en het runnen van een wijngaard te combineren. Deze combinatie van gedreven professionaliteit en een gepassioneerde hobby vormen de sterke fundering waarop zorgwijngaard Vinea Cura rust. Vinea Cura heeft zich sinds zijn oprichting bewezen als een grote toegevoegde waarde binnen de gemeente Peel en Maas. Dit blijkt uit de vele lovende reacties die Vinea Cura mag ontvangen, zowel over de zorg als over de gemaakte wijnen.

Zoon Bram is opgegroeid met ouders die een passie voor wijn en het bestieren van een wijngaard hebben. Met bewondering heeft hij van jongs af aan mogen meemaken dat een wijngaard aardig wat werk vereist, maar ook veel voldoening geeft. Sinds de oprichting van Vinea Cura heeft hij met veel interesse de ontwikkelingen die het bedrijf doormaakte gevolgd. Tijdens drukke periodes droeg iedereen uit het gezin zijn steentje bij. Hierdoor kreeg Bram steeds meer affiniteit met zowel de wijngaard als met de zorg die zijn ouders boden aan de cliënten. Na verloop van tijd resulteerde dit in het structureel meewerken in het bedrijf. Sinds 2018 heeft Bram afscheid genomen van zijn reguliere baan om samen met zijn ouders Vinea Cura te exploiteren.