Doelgroep

Bij Vinea Cura bestaat de doelgroep uit mensen die vanwege een beperking niet deel kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces of activiteitenaanbod. Dit kan zijn door een verstandelijke en/of een psychische beperking. Denk hierbij aan autisme, ontwikkelingsachterstand, burn-out, niet aangeboren hersenletsel, etc.

Echter, de focus ligt bij Vinea Cura meer op de groepssamenstelling dan op de doelgroep waartoe iemand behoort. Zo speelt ook de leeftijd een ondergeschikte rol. De leeftijden van cliënten bij Vinea Cura variëren van +/-8 tot 58 jaar, wat heel goed samen blijkt te gaan!